ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

Zagotavljanje kakovosti

Zavezanost podjetja Form Tehnik h kakovosti zagotavljamo z doslednim izvajanjem vseh poslovnih postopkov in proizvodnega procesa po standardu ISO 9001:2015 in strmimo k stalnim izboljšavam.

Izvajamo tudi druge, interne standarde kupcev, ki nam jih pred predpisujejo za izvajanje posameznih projektov.

Merilni laboratorij namenjen preverjanju skladnosti dimenzij in kakovosti orodij in izdelkov je certificiran od pooblaščene institucije.

Naš oddelek kakovosti izvaja dimenzijske in funkcijske kontrole, ki vam zagotavljajo maksimalno kvaliteto orodja med izdelavo, vse do potrditve izdelka.

Dodatno si zavest h kakovosti dvigujemo s stalnim dodatnim usposabljanjem zaposlenih, z doseženimi rezultati kakovosti in nagrajevanjem zaposlenih, ki dosegajo najboljše rezultate na področju kakovosti.

Ste pripravljeni na sodelovanje?

V povpraševanju nam posredujte nekaj informacij o vas in vašem naslednjem projektu. Vaš projekt bomo obravnavali z največjim zaupanjem.