KOMUNIKACIJA

Komuniciranje

Za komuniciranje s strankami je odgovorna skupina za prodajo in vodenje projekta. Projektni vodje, ki so del oddelka konstrukcije, so odgovorni za zbiranje informacij, njihovo posredovanje ustrezni interni skupini in za obveščanje kupcev.

Ko sodelujete s podjetjem FORM TEHNIK, se vsi člani projektne ekipe povezujejo med sabo. Pri tem v okviru skupnega sestanka nalagajo, pregledujejo, preverjajo in celo spreminjajo modele 3D sami ali z drugimi člani ekipe.

Prednosti:

  • Tedensko (načeloma v petek) se pošlje poročilo o napredku s predstavitvijo trenutnega stanja projekta.
  • Preglede zasnov načrtujejo in vodijo projektni vodje.
  • Predlagane konstrukcijske spremembe je mogoče oceniti na sestanku z dejanskimi spremembami tridimenzionalnih modelov.
  • Spletno sodelovanje v realnem času strankam ponuja možnost, da izboljšajo številne postopke svojega tehnološkega načrtovanja.
  • Stranka ima možnost, da o tehničnih vprašanjih komunicira direktno s projektnimi vodji, ki so del konstrukcije in so tako najbolj vpeti v projekt.

Ste pripravljeni na sodelovanje?

V povpraševanju nam posredujte nekaj informacij o vas in vašem naslednjem projektu. Vaš projekt bomo obravnavali z največjim zaupanjem.